Introducing the Graduates of 2023

Submitted by Ingrid Richter on

Doctors of Philosophy

Olga DorabialaAdvisors: J. Nathan Kutz, Aleksandr Aravkin
Robust Approaches for Unsupervised Learning

Nora GilbertsonAdvisor: Mark Kot
Dynamics in Discrete Time: Successional Communities, Spatial Models, and Allee Effects

Nathan Lee - Advisor: Ivana Bozic
Investigating longitudinal evolution of liquid cancers using computational and mathematical models

Aleksei Sholokhov - Advisors: Aleksandr Aravkin, J. Nathan Kutz
Optimization methods for parameter indentifications in settings with only partial knowledge

Meghana Velegar - Advisor: J. Nathan Kutz
Reduced Order Model for Global Atmospheric Data

Ryan Andrew Vogt - Advisor: Eli Shlizerman
Interpretation and Optimization of Recurrent Neural Network Performance Through Lyapunov Exponents Methodology

 

Masters of Science in Applied Mathematics

Austin Ahlstrom
Nathanon Akkaraphab
Marvyn Bailly
Jenna Bendinelli
Anurupa Bhonsale
Andrew Borota
Lucas Cassin Cruz Burke
Shirui Chen
Jerry Chen
Benjamin Lu Davis
Soma Dhavala
Laurel Doyle
Madelyn Elizabeth Gaumer
Tanaya Gondhalekar
Johan Guillen Meza
Beatrix Haddock
Olafur Hauksson
Robert Hollman
Ziqi Huang
Sara Michiye Ichinaga
Stephen Lebak
Kaitlynn Nichole Lilly
Victor Liu
Raphael Liu
Wei Liu
David Mark Long
Yuhuan Ma
Juan Osorio
Warren Paris-Moe
Connor Price
Agastya Pulapaka
Aleksandar Radonjic
Connor Rice
Raymond Sanchez
Tyler Kyle Shakibai
Krishnendu Shekhar
Prem Shenoy
Zhan Shi
Alexander Sobel
Jon Staggs
Mingming Su
Tatsu Sweet
Vinsensius
Leqi Wang
Xinbo Wang
Zeyu Wang
Brian Wei
Philip Westphal
Richard Windels
Haoyu Wu
Patrick Wyrod
Daran Xu
Hao Yin
Matthew Zappe
Ruibo Zhang
Yiting Zhang

 

Masters of Science in Computational Finance and Risk Management

Chavisa Arpavoraruth
Zhehao Chen
Kaixin Chen
Samuel Charles Copeland
Qianhao Fan
Linyuan Feng
Rongzhen Gong
Peiyao He
Haiyan He
Zhen (Rita) Hu
Xuqing Hu
Jih Fu Huang
Ning Huang
Zeeshan Shaida Jawaid
Shengbo Jin
Junzhu Jin
Pushkar Joshi
Chengying Li
Jinwen Li
Weixiang Li
Ning Li
Chin-Te Lin
Po Wen Lin
Qiyao Liu
Wei Liu
Daniel Maset
David Mattson
Agustin Mendez
Geovani Montoya
Nicole Nesbihal
Kan Ning
Daniel Eduardo Oliver
Seamus Parker
Joshua Schneider
Pragya Sharma
Poompat Siriyodhin
Kyle Sledge
Rohan Girish Tiwari
Tong Tong
Aleksei Vasilev
Yue Wan
Baiqiang Wang
Patrick Xiao
Sarah Jean Yerkan
Monica Yuan
Jianan Zhang
Xinran Zhao
Wei Zhao
Yixuan Zhao
Hao Zheng
Mingtao Zhou

 

Bachelors of Science

Zack Baz
Nikki Bhatia
Chonghao Cai
Grace Chen
Huijing Chen
Yihui Chen
Yunshan Chen
Xinran Cheng
Yubo Ding
William Dumas
Hailey Farrington
Michael Gabalis
Tianyi Gao
Randy Haxton
Zhuorui He
Matt Helton
Yunxin Hong
Jiasheng Hu
Yiyun Hu
Guanyu Huo
Wenqi Jiang
Kexin Jiao
Avinash Joshi
Luotong Kang
Haiying Kuang
Hannah Lee
Yiran Li
Zixin Li
Xi Liang
Anne Liu
Chao Liu
Yize Liu
Yu (Yuna) Liu 
Yuqing Liu
Zijia Lyu
Keqing Ma
Pranav Natarajan
Ziyue Qin
Yuanqi Sun
Shaurya Tathgir
Nollen Utayde
Akshay Venkatesan 
Camille Viviani
Eddie Wang
Guanlin Wang
Junjin Wang
Kexin Wang
Zebei Wang
Zexin Wang
Zhuli Wang
Zijian Wang
Zizhen Wang
Ruiyang Wu
Haonan Xu
Qichen Xu
Yuhan Xu
Selina Yan
Jinxuan Yao
Mingyuan Ye
Changlin Yi 
Yumin Yin
Bingxuan Yu
Shang Yu
Jingjia Zhang
Shuo Zhang
Simon Zhang
Yujie Zhao
Angel Zhou
Leyu Zou

 

 

Click here to view the photos in Dropbox

News Topic
Share